Om oss

Vi är kristna och vi är feminister. Vi är inte överens om allt, men vi delar en övertygelse om att en frälsning från patriarkatet är nödvändig och möjlig. Vi tror på en kyrka som kan och bör nedmontera maktstrukturer såsom sexism och rasism inom sig och utom sig, för att sträva mot en kyrka byggd på kärlek, jämlikhet och respekt.

Vi skriver för att vi har tröttnat på att feminism ännu inte är en självklar komponent i det kristna livet, och ibland inte ens anses vara rumsren i kyrkliga sammanhang. Vi har tröttnat på de könsroller som fortfarande påbjuds på många håll i kyrkan, och vi är trötta på den fördelning av makt och inflytande som råder i densamma.

Vi som skriver har våra rötter i olika kristna traditioner, vi har varit kristna olika länge och vi gör olika saker om dagarna. Vissa av oss kallar oss kanske knappt för kristna, eller har varit kristna och har slutat vara det. Kyrkan definierar vi som summan av alla kristna individer runt om i världen.

Några av oss har läst genusvetenskap på universitetet och vissa av oss läser feministisk litteratur på sin kammare medan det för vissa räcker med levd erfarenhet eller goda samtal för att hålla sin feministiska låga brinnande. Gemensamt för oss är ett intresse för feministiska frågor och en längtan efter en feministisk kyrka.

Annonser