Recension: Feminism och kyrkan

Den här recensionen är tidigare publicerad i Dagens Seglora, men eftersom jag tycker att det passar bra här och bloggen för tillfället inte uppdateras allt för ofta publicerar jag den även här. Boken kan du låna på biblioteket eller köpa här.

feminismochkyrkan Det pågår en feministisk väckelse i Sverige. Alla som under valrörelsen gått på en tillställning i Feministiskt Initiativs regi kan vittna om dess likheter med ett gammalt hederligt väckelsemöte. Även inom kyrkans väggar, denna institution med sin historia av både makt, solidaritet och förtryck, börjar feminismen spira på nytt. Frågor om emancipatoriska praktiker och feministteologi är inte längre ett ämne för dedikerade teologer utan avhandlas plötsligt på frikyrkliga tillställningar runt om i landet.

”Så hur kan kyrkan göra motstånd mot patriarkatet och bli en fristad från könsstereotyper?” frågar redaktören Lina Mattebo i inledningen till antologin Feminism och kyrkan, en bok som ligger väl i tiden. Frågan är en ljuvlig sådan att inleda en feministisk skrift med. Att kyrkan bör göra motstånd och att det ligger i linje med hennes uppdrag är konstaterat redan innan frågan ställs. Utgångspunkten är därmed varken om eller varför utan hur.

I antologin kommer en mängd olika perspektiv på jämställdhet till uttryck och i den drygt hundra sidor långa boken undersöker tio skribenter och två illustratörer vilket förhållande som råder och bör råda mellan feminismen och kyrkan. Är de gamla goda vänner eller flörtar de bara med varandra på avstånd?

Mattebo inleder boken med en kort redogörelse över frikyrkans historia och skissar en bild av hur väckelskristna innan samfunden formades och började avskilja pastorer förkroppsligade det kristna jämlikhetsidealet, men att frikyrkan i takt med att den blev mer och mer institutionaliserad också blev mer och mer patriarkal.

Ändå tycks poängen, snarare än att utmana kyrkan att ta itu med sina tillkortakommanden, vara att lyfta fram att kyrkan i grunden är mer feministisk än många tror. Lite som ett ”in your face” till alla de kristna som kallat feminismen ”aggressiv” och ”elitistisk” för att legitimera ett fortsatt liv och leverne i enlighet med rådande maktordningar. Genom hela antologin återkommer det som Mattebo inledningsvis kallar ”den urkristna visionen”: nu är ingen längre man eller kvinna utan ett i Kristus Jesus!

De män som eventuellt känner att feminism aldrig handlar om just dem behöver inte misströsta i sin läsning. Några av texterna handlar specifikt om maskulinitet och Bosse Parbring uppmanar i sin text män med makt att ta den feministiska kallelsen på allvar. Detta genom krasst konstatera att ”om jag fortfarande talar oftare och längre än kvinnor i talarstolen spelar det ingen roll om jag kallar mig feminist”.

Mest fastnar jag för Johanna Wickbergs skickligt tecknade serier som erbjuder minst lika mycket teologisk reflektion som texterna de flankeras av. Den första av de två serierna problematiserar just mansrollen och blandar på klassiskt feministiskt serietecknarmanér hejdlöst roliga bilder med hänvisningar till vetenskapliga studier som stöd till de teser som presenteras. Slutsatsen? Att kvinnor (och Jesus) är utomordentliga förebilder i kristet leverne.

Som så ofta då feminismen ska presenteras som något gångbart på alla kyrkliga bakgator håller sig många av textförfattarna på behörigt avstånd från frågor om heteronormativitet och homofobi. Ninna Edgardh vågar sig dock på att härleda mäns generella överordning till den heterosexuella normens makt över våra liv. Även Johanna Gustafsson Lundberg närmar sig en feminism som rymmer mer än ”jämställdhet mellan kvinnor och män” genom att (om än kort) tala om queerteologi och lyfta fram genusvetenskapens betydelse för feministiska problemformuleringar även inom kyrkans väggar.

Gustafsson Lundberg är i antologin också ensam om att peka på riskerna med att sätta sin tilltro till en ”ursprunglig” kristen feminism, en feminism som är sig själv nog utan input från sekulära strömmingar. Resonemanget sätter ord på den farhåga som väckts hos mig under läsningens gång: att böcker som denna ska fungera som en klapp på axeln till en kyrka som försöker återerövra feminismen som ideal utan att behöva göra avkall på de föreställningar om makt och ordning som hon håller kär.

Om avsikten med antologin Feminism och kyrkan varit att skapa en lättläst och tillgänglig bok som snarare inbjuder än utmanar, då uppfyller den alla gånger sitt syfte. Kanske kommer den att omvända en och annan tvivlare, i synnerhet sådana som redan står och vacklar på tröskeln till det feministiska. För de mer djuplodande analyserna och den mer svidande kritiken av en kyrka som faktiskt inte håller måttet får vi dock vända oss någon annanstans.

Och kanske är det till varandra vi ska vända oss? Genom den handledning med samtalsfrågor som läsaren av antologin kan ladda ned uppmanas vi att använda boken som utgångspunkt för vidare samtal, och jag kan verkligen se framför mig hur boken i all sin tillgänglighet kan användas i både bönegrupper och studiecirklar. I rätt händer kan boken nog också leda till mer visionära och omstörtande samtal än den till en början ser ut att inbjuda till. Låt oss nu se till att dessa samtal äger rum!

Annonser

Välkommen på skrivarhelg i Elin Wägners anda!

Skrivarhelg-Affisch-Mindre

Vi är tre vänner som, tredje helgen i oktober, bjuder in till en helg då vi får tid, ro, inspiration och kraft att skriva olika typer av texter. Och var passar det bättre att göra det, än i Elin Wägners stuga Lilla Björka?

Mer information och anmälan hittar ni här.

Feministisk teologi: TIPS!

På Frizon hade jag en del samtal med människor om feministisk teologi, något som jag själv inte är särskilt bevandrad i, men som intresserar mig väldigt. Därför vill jag nu ge några tips som tangerar ämnet!

Mitt första är Genusperspektiv på teologi, en liten skrift ur en serie (med genusperspektiv på alla möjliga ämnen) som ges ut av Högskoleverket och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Mitt andra tips är avsnittet I kyrkan kan jag vara riktigt revolutionär, ur serien Feminist och troende (som är intressant i sin helhet), i vilket vi får möta dominikansystern Madeleine Fredell som är en av alla nunnor som gör uppror mot den manliga dominansen i katolska kyrkan.

Sist men inte minst vill jag tipsa om Människors och tros avsnitt När hon blev präst, där prästerna Lisa Tegby och Lena Olsson Fogelberg berättar om de omvälvande åren då kvinnoprästfrågan skapade konflikt inom kyrkan.

Kanske inte klockren koppling till feministteologin, men vilken teologi vi har påverkar så klart vilka uppgifter vi anser att vilka församlingsmedlemmar kan och ska ha, och dessa ordningar behöver ifrågasättas med en annan teologi. Om vi nu vill ha en annan ordning det vill säga. Och det tycker jag att ovanstående radioprogram inspirerar till!

Kort rapport från Frizon!

feministpanel

Lånade en bild från festivalen Frizons instagram som togs under vårt panelsamtal. Tältet var fullt och det blev ett intressant och mångfacetterat samtal (tycker jag i alla fall!) om allt från huruvida en ”kristen feminist” är något annat än delvis kristen och delvis feminist, till hur personer som vill sträva mot att få vara del i en jämställd församlingsgemenskap kan gå till väga till hur kunskap om patriarkatet påverkat vår Gudsbild.

Jag hoppas att detta bara var början och att det kommande år kommer att finnas plats för ännu mer feminism på Frizon 🙂

Feminism på Frizon

Ni som följt den här bloggen ett tag vet nog att jag har ett kluvet förhållande till festivalen Frizon. Via muntlig, och tillförlitlig, källa har jag hört att könsfördelningen män/kvinnor bland de band som bokats av Frizon (alltså inte de som spelar i Bildas tält) ska vara 50%/50%. Jag är skeptisk till min natur och tror det inte förrän jag ser det med egna ögon, så någon vänlig själ kan väl som förra året sammanställa det hela åt oss? Så kan vi prata om det sen.

Nu tänkte jag nämligen prata om roligare saker, nämligen att jag och Johanna, min syster i Kristus som jag startat detta bloggkollektiv tillsammans med, ska snacka feminism på Frizon. Det som var tänkt att bli ett seminarium blir, för att göra en lång och tråkig historia kort och inte lika tråkig, istället ett panelsamtal med oss och en till. Kom gärna och lyssna på oss om du ska på Frizon! Jag är nervös och behöver all pepp jag kan få.

1

Något annat som jag tycker att ni ska lyssna på är Sabines samtal om feminism som ni kan se nedan. Dit ska i alla fall jag gå och lyssna!

2

Övrigt som kan intressera en kristen feminist på denna festival är Mod att vara sexig, Varför behövs det fler kvinnliga pastorer?, Snask, snusk eller slaveri och Hur är det att vara homosexuell och kristen?. Har jag missat nåt? Tipsa gärna i kommentarerna!

Ps. Om nån skulle tycka att det blir för mycket feminism så kan en också lyssna på ett samtal med Marcus ”den aggressiva avarten av feminismen ägnar sig ofta åt att skuldbelägga alla män” Birro eller ett samtal om främlingsfientlighet som Christoffer ”antirasister spär på spänningen mellan grupperna vi och dem” Abrahamsson deltar i. Just sayin’. Ds.